יום א', י’ באדר תשע”ח
16:48 (25/06/13)
.
מספר הודעות כהכנה לתחילת השנה

הורים יקרים שלום רב, בימים אלו אנו צוברים כוחות לשנת לימודים פוריה, אנו מתחילים את שנה"ל ב- יום רביעי א' באלול תשע"ג. כיתות ב- ח מתחילות ב 8:00 כיתות א' ב 10:00 בטקס הכניסה לת"ת (ליקוק דבש) באולם האולפנה. מאז עלייתו של משה רבינו להר לקבלת הלוחות השניים ימים אלו הם ימי רצון, ובכל שנה מתעוררים רחמים למעלה. לכן, אנחנו מקפידים להתחיל דווקא בא' באלול. כשם שכל ישראל תוקעים בשופר מ-א' באלול. בבקשה לעשות מאמץ לא לקבוע חופשות על זמן הלימודים. • לימודי אחה"צ יחלו ביום שלישי כ"א באלול. • בהמשך יתפרסמו תעריפי שכר לימוד ופרטים נוספים. מצ"ב: • דרכי התקשרות עם הנהלת הת"ת. • מצבת המלמדים. • זמני הלימוד והסעות בתחילת שנה. • הזמנה לאסיפת הורים כללית ולבחירת ועד הורים. • לוח לימודים שנתי. • תקנון ומשוב על התקנון. דרכי התקשרות עם הנהלת הת"ת: tnerya3@gmail.com 052-6071280 מנהל התלמוד תורה הרב יוסף אוריאל 9972034 מייל מיוחד להורים @gmail.com naftaliwexler@gmail.com 058-6071285 סגן הרב נפתלי וקסלר פסיכולוג הת"ת שלמה בלפר מומלץ לפנות דרך היועץ או המנהל 052-5666236 eshkolinir@gmail.com 050-5902222 יועץ כיתות א -ח ניר אשכולי רכזת פדגוגית והוראה מתקנת יהודית לוי 054-5284900 tnerya@gmail.com 052-7203456 מנהל אירגוני הרב שמריהו אירגאס tnerya1@gmail.com 02-9972034 מזכירה עדינה לנדא . שעות פעילות המשרד בימים א'-ה' 8:30-13:00 • קביעת פגישות עם הרב יוסי ייעשו דרך משרד הת"ת בין השעות 8:30-13:00 בטלפון או בדוא"ל. • החל משנה"ל הקרובה הודעות להורים יועברו דרך הדוא"ל. במידה ואינכם מקבלים הודעות נא לפנות למשרד ע"מ לעדכן את הדוא"ל. כמו כן, הורים אשר אין ברשותם דוא"ל נא לפנות למשרד ע"מ שנוכל לעדכן אתכם בדרך אחרת. יש להביא החל מהיום הראשון תיק עם: • כל ספרי הקודש • כלי הכתיבה • ארוחת עשר בס"ד תלמוד תורה תלמוד תורה 'נהג כצאן יוסף' - נריה, ד.נ. מודיעין, 71937 Tel: 02-9972034 : טל Fax: 02-9709607 : פקס tnerya@gmail.com מצבת מלמדים: הכיתה המלמד טלפון נייד 052-7983332 א' 1 הרב רפאל נגארי 02-9979646 052-7906227 א' 2 הרב נועם ח'גבי 02-9974384 052-6071272 ב' 1 הרב ליאור בלוקה 02-9978968 052-8804890 ב' 2 הרב עשהאל לויתן 072-2311354 052-4239789 ג' 1 הרב יצחק רוזנברג 02-9709479 052-3877895 ג' 2 הרב אברהם שלמה שוקרון 02-9979465 052-8119865 ד' 1 הרב אהרן ליברזון 08-9240740 052-2581505 ד' 2 הרב אביקם שחר 02-9979112 052-6071270 ה הרב שלום בן שושן 02-9974711 052-6071285 ו' הרב נפתלי וקסלר 02-9971138 052-6071278 ז' הרב אמיתי מיטליס 02-9976002 052-6071284 ח' הרב משה שליט 02-9972094 טבלת זמני הלימוד וההסעות מיום א' באלול ועד יום כ' באלול: • מיום רביעי א' אלול עד יום חמישי ט' באלול כיתות א-ד ילמדו 8:00-12:10 כיתות ה- ח יתחילו את התפילה ב 8:00- וילמדו עד 13:10 • מיום ראשון י"ב באלול עד יום שני כ' באלול כיתות א-ד ילמדו 8:00-13:10 כיתות ה- ח יתחילו את התפילה ב 8:00- וילמדו עד 12:10 • בימי שישי כולם יסיימו ב 12:25- הסעות הלוך משוער 7:25 מדלב 7:30 מטלמון 7:40 נווה טלמון 7:40 חרשה 7:15 נחליאל 7:25 זית רענן למסיימים בשעה 12:15 הסעות חזור 12:15 חרשה, נווה טלמון, טלמון, דלב. 12:15 נחליאל וזית רענן הקפצות למסיימים בשעה 13:10 הסעות חזור משוער 13:15 חרשה, נווה טלמון, טלמון, דלב. 13:40 נחליאל זית רענן אגד יינתן החזר בס"ד תלמוד תורה תלמוד תורה 'נהג כצאן יוסף' - נריה, ד.נ. מודיעין, 71937 Tel: 02-9972034 : טל Fax: 02-9709607 : פקס tnerya@gmail.com לוח לימודים שנתי לשנת תשע"ד/ חופשות מלמדים ולימודי רשות יום רביעי, א' באלול תשע"ג פתיחת שנה"ל בלימודי הקודש. יום שלישי, כ"א באלול תשע"ג תחילת לימודי אחר הצהריים בכל הכיתות גם לכיתה ב', כיתה ה' לומדת עד 15:05 יום רביעי, כ"ט באלול תשע"ג ערב ר"ה לומדים לימודי רשות בין 8:00-9:30 יום ראשון, ד' בתשרי תשע"ד צום גדליה - אין לימודי אחה"צ יום שישי, ט' בתשרי 8:00-9:30 - לימודי רשות ימים ראשון-שלישי י"א-י"ג בתשרי אין לימודי אחר הצהריים יום ראשון, י"ד בתשרי 8:00-9:30 - לימודי רשות חוה"מ סוכות 9:00-10:00 בת"ת או בסוכת המלמדים- לימודי רשות יום ראשון, כ"ה בתשרי תחילת לימוד מלא כיתה ה' יום חמישי, כ"ה בכסלו - ראשון, כ"ח בכסלו אין לימודי אחה"צ שני, כ"ט כסלו - חמישי, ב' בטבת 8:00-9:30 - לימודי רשות יום שישי, י' בטבת יום חמישי, ט"ו בשבט נטיעות וחידון הלכות מצוות תלויות בארץ. יום שישי, ט"ז בשבט חלוקת תעודות מחצית א' יום רביעי, י' באדר שוק פורים יום חמישי, י"א באדר תענית אסתר מוקדמת. יום ראשון, י"ד באדר פורים - תפילה בת"ת ואחריה לימוד קצר לימודי רשות יום שני, ט"ו באדר פורים בירושלים - 8:30-9:30 - לימודי רשות יום ראשון, ו' בניסן- יום חמישי, י' בניסן אין לימודי אחה"צ - לכל מלמד יום חופשי נוסף יום ראשון, י"ג בניסן 8:00-9:30 - לימודי רשות יום שני, י"ד בניסן סיום מסכת בת"ת 8:00-8:30 חוה"מ פסח 9:00-10:00 - לימודי רשות יום שלישי, כ"ב בניסן הלימודים ב 10:00- עד 12:45 יום שני, ה' באייר יום הזיכרון נדחה - אין לימודי אחה"צ יום שלישי, ו' באייר יום העצמאות נדחה - 8:00-8:30 לימודים בת"ת. לימודי רשות אין תפילה בת"ת בס"ד תלמוד תורה תלמוד תורה 'נהג כצאן יוסף' - נריה, ד.נ. מודיעין, 71937 Tel: 02-9972034 : טל Fax: 02-9709607 : פקס tnerya@gmail.com יום ראשון , י"ח באייר ל"ג בעומר - לומדים משעה 10:00 עד 11:00 אח"כ יציאה לתהלוכת חב"ד. לימודי רשות. יום שלישי כ"ז באייר אין לימודי אחר הצהריים יום רביעי, כ"ח באייר יום ירושלים אין לימודי אחה"צ יום שישי, א' בסיוון לימוד סבים ונכדים יום חמישי ז' בסיוון, איסור חג לימודי חובה - אין לימודי אחה"צ יום שלישי, ג' בתמוז יציאה לחופשה מלימודי אחה"צ עד ח' אב לכל מלמד יום חופשי נוסף יום שני, ח' באב חלוקת תעודות מחצית ב' בס"ד תלמוד תורה תלמוד תורה 'נהג כצאן יוסף' - נריה, ד.נ. מודיעין, 71937 Tel: 02-9972034 : טל Fax: 02-9709607 : פקס tnerya@gmail.com אב תשע"ג בשבח והודיה לה' יתברך שמחים אנו להזמינכם לאסיפת הורים כללית לשנה"ל תשע"ד ביום שני ה' בתשרי תשע"ד בשעה 20:30 בתכנית: שיחה עם המלמד בכיתתו.  בחירת ועד הורים כיתתי.  שיחה עם הרב יוסי בבית הכנסת.  בברכה, הנהלת התלמוד תורה בס"ד תלמוד תורה תלמוד תורה 'נהג כצאן יוסף' - נריה, ד.נ. מודיעין, 71937 Tel: 02-9972034 : טל Fax: 02-9709607 : פקס tnerya@gmail.com תקנון סדרי הת"ת לבוש: • כיתות א'-ה' יש ללבוש מכנסיים צנועים, ארוכים לפחות עד הברכיים. • החל מחורף כיתה ה' יש ללבוש מכנסיים ארוכים רגילים (עד כף הרגל). • יש לחבוש כיפה גדולה ,יושבת היטב על הראש ולא שטוחה. • בכיתה יושבים ללמוד עם כיפה, לא חובשים כובע. • אין ללכת יחף בתלמוד תורה. • אסור לבוא לת"ת בבגדים או תיקים עם ציורים וכתוביות שאינם לרוח הת"ת. ציוד אין להביא לת"ת: * אולרים, מקלות, חץ וקשת, אקדח אויר,קלע, אקדח מים, פצצת סירחון וכדומה מצלמות וכדומה. mp4 , mp3 , * טלפונים ניידים * ספרי קריאה ללא אישור המלמד. * קלפים של כדורגל, פוגים של דמויות מסרטים וכיו"ב. אורח חיים בבית - אין להשתתף בפעילות מעורבת גם אחר שעות הלימודים. - אינטרנט: אין לאפשר לילד לגלוש באינטרנט ללא תכנת סינון ובקרה. (למצב נתון חברת רימון היא המומלצת ביותר). - טלויזיה: אין לאפשר לילד לצפות בתוכניות ללא פיקוח. אורח חיים בת"ת - יש להגיע לכל ימי הלימוד שנקבעו כימי חובה. - יש להשתתף בכל האירועים בימי הזיכרון והחגים. - משחקי "מכות" אסורים. - אסור לשחק בשירותים כל משחק שהוא. - יש לכבד כל תלמיד בעין טובה דיבור ומעשה. - -אסור לתלמידים למכור או לקנות זה מזה. - יש לאכול רק בכיתות. - -אסור לרכב על אופניים, גלגליים וכיו"ב בשטח הת"ת. * רכיבה באופניים אל הת"ת ובחזרה באחריות ההורים חובה לחבוש קסדה. בס"ד תלמוד תורה תלמוד תורה 'נהג כצאן יוסף' - נריה, ד.נ. מודיעין, 71937 Tel: 02-9972034 : טל Fax: 02-9709607 : פקס tnerya@gmail.com קווים אדומים שהעובר עליהם ייענש בחומרה: 1. מעשים או משחקים מסוכנים לדוגמא: אלימות פיזית, מכות, זריקת אבנים וחפצים, טיפוס על עצים גדרות או גגות, משחקי אש (כולל זכוכית מגדלת), משחק בחפצים חדים, משחק בחשמל. 2. ניבול פה. 3. הלבנת פנים, מכנה שם לחברו. 4. חוצפה או זלזול בכבוד מלמדים, מורים וחברי צוות. 5. התנהגות מסכנת בהסעות או בדרך אליהן. 6. פגיעה בצניעות, הצצה לשירותים וכדומה. 7. הרס, ואנדליזם 8:העדרות משיעור ללא רשות. 9. יציאה מהת"ת ללא רשות 10 . דברים נוספים שיוגדרו ע"י המנהל מעת לעת. שמירה על ציוד ורכוש: - אין לפגוע ברכוש הת"ת. - השימוש בטושים מותר למורים בלבד. תלמיד שקיבל רשות, יכול להשתמש בטושים. - אין לשחק במים, המים מיועדים לשתיה ורחצה. - אין לקשקש על שולחנות ורכוש הת"ת. יש לסמן כל ציוד אישי כולל כובעים וכו'... הערות ההורים: חשוב לנו לשמוע את דעתכם לגבי הסעיפים הקיימים וכן לקבל הצעות .9972034@gmail.com לסעיפים חדשים תגובות ניתן לשלוח למייל הורים יקרים שלום רב, בימים אלו אנו צוברים כוחות לשנת לימודים פוריה,אנו מתחילים את שנה"ל ב- יום רביעי א' באלול תשע"ג. כיתות ב- ח מתחילות ב 8:00 כיתות א' ב 10:00 בטקס הכניסה לת"ת (ליקוק דבש) באולם האולפנה. בקובץ המצורף: דרכי התקשרות עם הנהלת הת"ת. מצבת המלמדים. זמני הלימוד והסעות בתחילת שנה. הזמנה לאסיפת הורים כללית ולבחירת ועד הורים. לוח לימודים שנתי. תקנון ומשוב על התקנון.

 
 
הודעות מזכירות
מרחבי כיתות
מקצועות לימוד
פורומים
דפי קשר
סרטים
טיולים
גלריית תמונות
למידה בשעת חירום